Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε την οικογένεια να μεγαλώσει έναν ψυχικά και σωματικά υγιή ενήλικα. Θεωρούμε χρέος μας την αναλυτική και πλήρη ενημέρωση του γονέα όσον αφορά στην ανάπτυξη και την εξέλιξη του παιδιού.